Οι βασικοί στόχοι του έργου

Παροχή 4 οριζόντιων δεξιοτήτων σε φοιτητές και μαθητές πανεπιστημίων οι οποίες αναγνωρίζονται ως κρίσιμες για το εργατικό δυναμικό του 21ου αιώνα.

Εισαγωγή μίας καινοτόμου μεθοδολογίας διδασκαλίας για να εμπλέξει τους μαθητές όλο και καλύτερα.

Ενδυνάμωση των μαθητριών που εκπροσωπούνται λιγότερο σε όλους τους τομείς, παρέχοντας τους πιο προηγμένες ευκαιρίες στο μέλλον.

ΝΕΑ

Visit our Facebook page

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας και μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις του έργου FUTURE WORK 4’S.